Pembesaran Ikan Patin di Kolam Air Tenang

PEMBESARAN DI KOLAM AIR TENANG (KAT) Konstruksi Kolam Bentuk petakan tidak perlu segi empat Luas petakan kolam (500-1000) M2 Pematang kolam kokoh, kedap air dengan Iebar 50 cm Saluran pemasukan dan pengeluaran terletak pada sisi yang berseberangan Saringan terbuat...